Vi har mange forskellige produkter til at hjælpe med at forbedre vandkvaliteten.
Hvis du oplever farvet vand, kan aktivt kul eller zeolitter være en løsning.
Har du uklart vand, kan Clear Water, koi ler Breeders Secret, White Powder mix eller Pure Pond Bomb være løsningen. Hvis uklarheden skyldes mange affaldsstoffer fra fisk, kan Barley Straw extract eller Green control være et hit.
Har du målt dig frem til for meget ammoniak eller fosfat eller for høj pH, er det, udover noget vandskifte i dammen, de specifikke produkter som ammoniakfjerner, fosfatfjerner eller pH- der kan hjælpe på vej.
Hvis dit vand har mistet sin hårdhed, KH, kan man lave et vandskifte, så man får noget hanevand i, men det kan også afhjælpes ved at tilføre KH+ eller lægge en pose østersskaller i dammen eller filteret.
For at fremme vandets gode bakterieflora, kan man tilføre AquaSerum og mælkesyrebakterier. Kæmper du med dårlige bakterier, så vandet lugter, kan SuperTab og Virkon S være med til at sænke bakterietrykket.
Ved meget trådalgevækst i havedammen, har vi en trådalgebørste, som kan bruges til at trække dette op.

Viser alle 21 resultater

Vandforbedring, uklart vand, farvet vand, grønt vand, alger, trådalger, ammoniak, fosfat, phosphat, høj pH, vands KH, bakterieflora i havedam, dårlige bakterier i havedammen, aktivt kul, ammoniakfjerner, fosfatfjerner, phosphatfjerner, zeolitter, zeolither, , zeolith, AquaSerum, Clear Water, Flocculant plus, KH+, Koi ler Breeders Secret, White powder mix, Microbelift, Microbe-lift, Ojiya, mælkesyrebakterier, Barley straw extract, østersskaller, pH-, Pure Pond bomb, SuperTab, trådalgebørste, Virkon S, vandet lugter