For at skabe de bedste betingelser for fiskene i din havedam, er det vigtigt, at lave rutinemæssige vandtest af havedammen.
Fisk har krav til KH, pH, og intet ønske om fosfat-, nitrit- og ammoniak-indhold, og man skal sørge for at fodre i forhold til vandtemperaturen, så man ikke sviner sit vand unødigt.
I forhold til at holde sit vand rent og klart, er det også vigtigt at bibeholde pH-værdien, der tilgodeser fiskene, og at minimere fosfat-indholdet, da der ellers kan vokse ekstra mange alger.
Udbuddet af produkter til at måle vandværdier er bredt. Elektronisk måleudstyr og dråbetest, der er målrettet en specifik parameter, og dermed mere nøjagtig, er en mulighed. Man kan også vælge et samlet udvalg af dråbetests, pakket i kuffert, med større eller mindre udvalg af parametre, eller man kan købe de hurtige strips. Strips fås enten til manuel aflæsning, eller til aflæsning vha. app på telefonen, og disse strips kan have flere parametre på samme strip, så man får flere oplysninger i en arbejdsgang. Dog er parameteren ammoniak ikke en kombination med andre parametre på nogen strips.

Vandtest, pH-værdi, KH-værdi, vandets hårdhed, fosfatindhold, fosfat-indhold, phosphat-indhold, phosphatindhold, ammoniak-indhold, ammonium-indhold, nitrit-indhold, nitritindhold, nitrit, ammoniak, ammonium, KH, vandpleje, ammoniaktest, ammoniak test, termometer, digitalt termometer, elektronisk pH- og temperatur-måler, elektronisk saltmåler, Hanna digital ammonia tester, Hanna digital fosfat tester, JBL ProScan testsæt, kalibreringsopløsning pH 7,00, kalibreringsopløsning til elektronisk saltmåler, professionel JBL testkuffert til vandanalyser, Professionelt Test Kit, termometer zoo, Testsæt JBL PROAqua NH4 Ammonium+, Testsæt JBL PROAqua pH 3-10, Teststrips JBL PROAqua Strips Easy 7i1, 5i1 strips, dråbetest, dryptest, testkuffert, test kuffert, analysekuffert