Eco venlige flow pumper bruges ofte til filterdrift, vandløb og lign. De transporterer en masse vand meget drift effektivt og med billigt watt forbrug. De er ikke så velegnede til høje løft og store modtryk. Store slangediametre leverer generelt mere vand til disse pumper.

Trykpumper er velegnede til drift af vandfald, springvand og trykfiltre. De forbruger flere watt, men løfter og trykker bedre end eco pumperne. Det kan oftes ses på watt forbrug – kontra liter i timen og en højere løftehøjde. De er mindre påvirkelige af slange med mindre diameter. Springvandspumper generelt hører til i denne kategori.

Der skelnes imellem tørmonterede og “våde” pumper. Tørmonteret er placeret typisk ved siden af dammen i filtergrav eller lign. “Våde” pumper ligger direkte i dammens vand og har et skjold/forfilter monteret, så der ikke kan komme objekter/smådyr ind i rotoren.

Vandpumper til havedam, vandløb, vandfald, filterdrift og koi bassiner.