Her findes forskelligt tilbehør til din pumpe, når du pumper vand rundt.
For at minimere risikoen for, at pumpen stopper til af snavs, når den pumper vand, er det vigtigt med et forfilter. Nogle pumper er født med et skjold, der har denne funktion.
Til at tænde/slukke for strøm har vi en fjernbetjening, der kan være praktisk i flere sammenhænge. Også ved belysning og springvand, der måske ikke er tændt døgnet rundt.
På pumper med asynkrone motorer har du mulighed for at justere flowet, med en af vore flow-controllere.
For at minimere risikoen for tømning eller overfyldning af havedammen, har vi forskellige niveau-følere og vandniveau-afbryder, du kan have gavn af.

vand - tilbehør, tilbehør til pumper, tilbehør til havedamspumpe, tilbehør til havebassinspumpe, tilbehør til bassinpumpe, AquaForte Prime Vario Forfilter, FC-300 Flow Control, Fjernbetjening til strøm, Forfilter, forfilter til e-finity Q-Tec, forfilter til spulepumpe, gummipakning, niveauføler til fyldning (orange), niveauføler til tømning (rød), RC-400 fjernbetjening, rc400 fjernbetjening, flowcontroller, justere flow, justere vandhastighed, Speed Governor DS 350 flow-control, vandniveau-afbryder