Her finder du forskellige fittings, der skal bruges, når du skal flytte vand.
Folie og tank gennemføringer, rør, PVC fittings, gummi fittings, kloakfittings, returventiler og haner skal bruges helt fra start af, når man begynder opbygningen af sin dam. Her er der selvfølgelig også behov for lim og paktape, når man skal samle PVC-ender.
Som ekstra hjælp til sig selv, er det en fordel også at montere et inspektionsrør på filterets udslamningsstuds, så man kan følge vandets udseende og se, hvornår filteret er rent igen.
Flowmålere er også praktiske, da en flowmåler viser det faktiske vandflow. Dvs. at hvis man har en pumpe, man kan justere på, så har man muligheden for at justere til ønsket vandhastighed. Pumpens angivelser er ikke helt retvisende, da der opstår tryktab undervejs, som kan være forskellig alt efter havedammens opbygning.
Niveaufølere giver en ekstra sikkerhed, da man med disse kan minimere risikoen for overfyldning eller tømning af havedammen.

Folie og tank gennemføringer, rør, PVC fittings, gummi fittings, kloakfittings, returventiler, haner, inspektionsrør, flowmålere, niveauføler, vandfittings, fittings til vand, PVC, opbygning af havedam, filtermontering, opbygning af havebassin