Flowmålere måler det faktiske flow i dit system. Med det rette udstyr kan du selv justere op og ned til ønsket flow.

Flowmåler, flowmålere, vandhastighed, vandets hastighed